W zakresie usług komunalnych firma oferuje:

• wywóz nieczystości stałych,
• wywóz nieczystości płynnych
Usługi Pogrzebowe
Stacja Paliw
Myjnia
Wulkanizacj
Dystrybucja gazu propan-butan oraz gazów technicznych
Usługi Komunalne
W zakresie usług komunalnych firma oferuje:

• wywóz nieczystości stałych,
• wywóz nieczystości płynnych
Więcej...
Usługi Pogrzebowe
Jesteśmy Najdłużej działającym zakładem w naszym regionie. 12 czerwca 2015 roku oddany został do użytku – w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej poprzez budowę nowego Domu Pogrzebowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – nowy Dom Pogrzebowy z przestronną kaplicą, w której rodzina zmarłego ma możliwość godnego i komfortowego pożegnania bliskiej osoby.
Więcej...
Wulkanizacja
Serwis ogumienia samochodów osobowych i busów (do 3,5 tony) wymiana, naprawa, wyważenie kół w systemie 3D.
Więcej...
Dystrybucja gazu w butlach: propan, propan-butan
Dostawy do klienta w godzinach 7:00 - 18:00

Zamówienia pod numerem tel. 83 343 46 91
Więcej...
Dystrybucja gazów technicznych
Jako partner handlowy firmy Air Liquide w Polsce oferujemy gazy techniczne wraz z dostawą w butlach typu "ALTOP" z wbudowanym reduktorem oraz "SMARTOP" otwierane jednym ruchem ręki. Oferta obejmuje:
- ARGON
- ARGON + DWUTLENEK WĘGLA
- DWUTLENEK WĘGLA
- AZOT SPOŻYWCZY
- TLEN
- AZOT TECHNICZNY oraz wiele innych mieszanin gazów dostosowanych do potrzeb klienta
Więcej...
404