Kontakt
Formularz Kontaktowy
[contact-form-7 id="291" title="kontakt_formularz"]
Dane Kontaktowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 

„KOMUNALNIK” Spółka z o.o.
 

ul. Aleja Jana Pawła II 33 Biała Podlaska
 

 

Biuro obsługi klienta:
 

tel. (083) 343-46-91 ; 343-69-92
 

e-mail: biuro@komunalnik.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W P.W. „KOMUNALNIK” SP. Z O.O. W BIAŁEJ PODLASKIEJ


   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33 NIP 5370000130 KRS:0000207612

   2. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio lub zostały pobrane z sieci Internet lub pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

   3. Cel przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy lub umów, które wiążą Państwa z P.W. „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. W powyższym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności dla potrzeb realizacji rozliczeń wynikających z umowy oraz analizy zyskowności kontraktu, m.in. pod kątem możliwości zaoferowania Państwu ewentualnych warunków promocyjnych.

   4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego, w tym okres niezbędny dla rozwiązania ewentualnych sporów.

   5. Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c,d,e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

   6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mogą Państwo także zmodyfikować swoje dane lub żądać usunięcia ich z naszej bazy. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez P.W. „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej można skontaktować się pod adresem e mail: biuro@komunalnik.pl

   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.


   Z poważaniem;
   Prezes Zarządu
   P.W. Komunalnik Sp. z o.o.Zgoda na przetwarzanie danych osobow