XXI Konferencja „KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI”

W dniach 5-7 września 2017 r. w Janowie Podlaskim odbyła się organizowana przez firmę Abrys sp z o. o. w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami.

Konferencja od lat organizowana przez firmę Abrys Sp. z o.o., w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami, w tym roku przygotowywana była we współpracy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” Sp. z o.o., pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Konferencja jest jednym z najbardziej liczących się wydarzeń poświęconych aktualnym tematom (problemom) branży odpadowej. To spotkanie mające długoletnią tradycję, podczas którego gromadzą się przedstawiciele zakładów gospodarowania odpadami, samorządów, firm dostarczających technologie, naukowców zajmujących się tematyką wydarzenia. Zeszłoroczna jubileuszowa edycja zgromadziła blisko 250 uczestników i 30 wykładowców.

Na bogaty program konferencji składają się liczne wystąpienia profesjonalistów, dyskusje oraz wyjazd studyjny, umożliwiający uczestnikom poznanie działalności wybranego zakładu. Spotkanie to każdego roku odbywa się w innym miejscu, które zawsze jest starannie wybrane przez organizatorów, tak by pokazać najlepsze praktyki i technologie w branży odpadowej.